Prezes Wykładowcą. Studenci WSL uczą się od praktyków.

18 marca gościem Wyższej Szkoły Logistyki był Tomasz Buraś – Prezes Zarządu DHL Express Poland.  Jego wykład był syntetyczną i interesującą charakterystyką branży przesyłek kurierskich i ekspresowych.

Spotkanie studentami WSL i uczniami klas logistycznych z zaprzyjaźnionych szkół średnich było okazją do wyjaśnienia szerokiemu gronu adeptów logistyki istoty funkcjonowania firmy na światowym rynku oraz przybliżenia roli szybkiego i sprawnego przepływu informacji w terminowym i niezawodnym doręczaniu przesyłek kurierskich i ekspresowych.

 

 

Prezes Tomasz Buraś, opisując funkcjonowanie firmy DHL Express, obecnej w 220 krajach na całym świecie, nie podał gotowej recepty na zawodowy sukces, wskazał jednak na pewne czynniki, które istotnie wpływają na rozwój firmy, satysfakcję klientów i pracowników. Są to m.in.: nastawienie na najwyższą jakość obsługi z uwzględnieniem różnorodności wymagań klientów i społeczno-kulturowych właściwości lokalnych rynków oraz ciągłe doskonalenie i dążenie do rozwoju pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Niewątpliwie, czynnikiem sukcesu dla przedsiębiorstwa jest także otwarcie na potrzeby współpracujących podmiotów. Menedżerowie, specjaliści czy członkowie zarządu DHL Express wielokrotnie dzielili się swoją wiedzą ze studentami Wyższej Szkoły Logistyki, prowadzili warsztaty czy wykłady.

„Obecność samego Prezesa Zarządu DHL Express Poland w Wyższej Szkole Logistyki traktujemy jako wyróżnienie i potwierdzenie zaangażowania w prace nad jakością kształcenia logistycznego, ukierunkowanego na rzeczywiste potrzeby rynku pracy – mówi Alicja Gruszczyńska Rzecznik Prasowy WSL.”

Studenckie zapotrzebowanie na wiedzę, wywołane wykładem Prezesa Tomasza Burasia zaowocowało długą listą pytań i niecodzienną aktywnością słuchaczy, która z pewnością zainspiruje organizatorów spotkania – Biuro Praktyk i Karier Zawodowych WSL do realizacji kolejnych interesujących inicjatyw łączących naukę z biznesem.

Buras_1 Buras_2

WSL

GLS

Nadchodzące wydarzenia

No events found

Śledź nas na Social Media

Facebook

Instagram